Danh mục
Ống nhựa Dekko
Ống lạnh PPR dekko
Mã sản phẩm:

kích cỡ (Đường Kính) : PN10 20mm x 2.3mm ; PN10 25mm x 2.3mm ; PN10 32mm x 2.9mm ; PN10 40mm x 3.7mm ; PN10 50mm x 4.6mm ; PN10 63mm x 5.8mm ; PN10 75mm x 6.8mm ; PN10 90mm x 8.2mm ; PN10 110mm x 10.0mm