Danh mục
Ống nhựa Tiền Phong
Ống nóng PPR
Mã sản phẩm:

Kích thước: PN20 20mm x 3.4mm ; PN20 25mm x 4.2mm ; PN20 32mm x 5.4mm ; PN20 40mm x 6.7mm ; PN20 50mm x 8.3mm ; PN20 63mm x 10.5mm ; PN20 75mm x 12.5mm ; PN20 90mm x 15mm ; PN20 110mm x 18.3mm