Danh mục
Ống nhựa Tiền Phong
ống uv chống tia cực tím Tiền Phong
Mã sản phẩm:

kích cỡ (Đường Kính): PN10 20mm x 2.3mm; PN10 25mm x 2.3mm; PN10 32mm x 2.9mm; PN10 40mm x 3.7mm; PN10 50mm x 4.6mm; PN10 63mm x 5.8mm