Danh mục
Phụ kiện Tiền Phong
Măng sông ren trong
Mã sản phẩm:

Kích thước (Đường kính): 25/20 ; 32/20 ; 32/25 ; 40/20 ; 40/25 ; 40/32 ; 50/20 ; 50/25 ; 50/32 ; 50/40 ; 63/20