Danh mục
Phụ kiện Vesbo
Rắc co ren ngoài vesbo
Mã sản phẩm:

Kích thước: 20x1/2"; 20x3/4"; 25x1/2"; 25x3/4"; 32x1"; 40x11/4"; 50x11/2"; 63x2"; 75x2 1/2";