Danh mục
Phụ kiện Vesbo
Tê ren ngoài vesbo
Mã sản phẩm:

Kích thước: 20x1/2;  20x3/4;  25x1/2;  25x3/4;  32x1;  40x11/4;  50x11/2;  63x2;  75x2 1/2